Audity

školení bezpečnosti práce

Provádíme vstupní audity a analýzy rizik ve firmách včetně posouzení stávající dokumentace a jejich soulad s legislativou. Poskytujeme roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany, kategorizace prací, registr rizik nebo posouzení chemických látek.