školení bezpečnosti práce

Audity

Provádíme vstupní audity a analýzy rizik ve firmách včetně posouzení stávající dokumentace a jejich soulad s legislativou. Poskytujeme roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany, kategorizace prací, registr rizik nebo posouzení chemických látek.

školení bezpečnosti práce

Školení

Provádíme školení bezpečnosti práce a požární ochrany, školení řidičů referentů, školení vysokozdvižných vozíků a jeřábů, školení bezpečnosti práce ve výškách. Nabízíme součinnost při školení první pomoci nebo školení bezpečnosti práce z chemickými látkami.

školení bezpečnosti práce

Směrnice

Řešíme havarijní plány. Umíme provést odborné posouzení požárního nebezpečí. Řešíme mimořádné události v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Zpracujeme pro Vás směrnice bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně všech důležitých pokynů.