Směrnice

školení bezpečnosti práce

Řešíme havarijní plány. Umíme provést odborné posouzení požárního nebezpečí. Řešíme mimořádné události v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Zpracujeme pro Vás směrnice bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně všech důležitých pokynů.